Fitness blog

Výhody fullbody tréninku

V tomto článku si představíme trénink celého těla v obecnosti, kdy vezmeme zřetel zejména na jeho př...

Proč zařadit čelní dřep do tréninku?

Dřep je tím cvikem, který nejspíš každý z nás zná a každý jej již sám na sobě zažil. Samostatná vari...

Chris Bumstead a Hany Rambod, trénink nohou

Současný neporažený šampion Classic Physique Chris Bumstead je v plné přípravě na další ročník Olymp...

Pro koho jsou intenzifikační techniky vhodné?

Intenzifikační techniky jsou nástrojem, který za správného uchopení dokáže posunout svalový růst i t...

Princip předvyčerpání v tréninku kulturisty

Princip předvyčerpání byl v tréninku mnohokrát modifikován do mnoha podob, které dodnes nesou jeho h...

Pauzované cviky a jejich využití

Pauzované cviky jsou intenzifikační technikou, jejíž zařazení do tréninku dokáže posunout výkonnost ...

Myšlenka izometrického zatížení

Izometrické zatížení je v podstatě rozšířením obecně známé intenzifikační techniky, které říkáme kon...

Co znamená cvičení do selhání?

Cvičení do selhání můžeme zařadit mezi nejdůležitější intenzifikační techniky. Pochopení správného s...

Vynucená opakování v tréninku kulturisty

Vynucená opakování jsou jednou z nejzásadnějších intenzifikačních technik. Záleží u nich prakticky n...

Důležitost negativních opakování v kulturistickém tréninku

Už jste určitě někdy slyšeli motivační radu, kterou lze pochopit všelijak a která hovoří, že série s...