Výhody fullbody tréninku

V tomto článku si představíme trénink celého těla v obecnosti, kdy vezmeme zřetel zejména na jeho přínosy v naší cestě za zlepšováním. V první řadě je třeba si jasně říci, za jakým účelem vlastně fullbody trénink zařazujeme. 


Zde jsou nejčastější důvody volby tohoto tréninku, avšak jich může existovat daleko více:

1) Může se jednat o jeho použití v rámci deloadu, kdy by jeho skladba byla intenzitou i výběrem cviků na takové úrovni, aby došlo k efektivnímu deloadu. 

2) Krátkodobě zavedený Korte trénink zaměřený na budování síly, při kterém je cílem navýšení síly na dřepu, bench pressu a mrtvém tahu. 

3) Fullbody trénink aplikovaný tak, aby jej bylo možné zvládat dlouhodobě. 

Tento článek se bude zabývat případem v bodě číslo 3

Pokud je naším cílem cvičit fullbody trénink v dlouhodobém horizontu namísto kupříkladu běžnějších 2 + 1 splitů, je vhodné myslet na několik aspektů.  Aspektem číslo jedna je nervová soustava, jež je zásadní mírou zatěžována v případě Korteho tréninku. V případě dlouhodobého zařazení fullbody je třeba tento aspekt eliminovat tak, aby nedošlo k přetrénování. Toho docílíme například tím, že se zkrátka nebudeme v každém tréninku soustředit na maximální silový výkon, ale budeme trénink cyklit tak, abychom se střídavě věnovali intenzifikačním technikám, střídavě vyšším počtům opakování a střídavě silovým výkonům.

Fullbody trénink zpravidla zapojuje vícekloubové cviky, kdy je cílem volit takové cviky, které jsou pro cvičence co nejvíce komplexními. To zapříčiní, že každý trénink procvičíme každý sval na těle. Z toho důvodu je pro fullbody trénink ve velké části případů vhodný split 1 + 1, čímž získáváme dostatečný prostor pro regeneraci.

Benefity fullbody tréninku 1 + 1: 

a) Relativně velký prostor pro výběr cviků, prakticky každý trénink může být něčím jiný než ten předchozí. 

b) Komplexní trénink, který dokáže přinést nový impuls a posun. 

c) Dokáže šetřit nervovou soustavu, pokud k tomuto účelu zvolíte vhodnou kombinaci cviků. 

d) V neposlední řadě je benefitem jeho časová nenáročnost. 

Ať už se tedy rozhodnete pro jakýkoli typ tréninku, vždy poslouchejte své tělo. Myslete na správné zapojení jednotlivých svalových skupin, na mobilitu i regeneraci. Výsledky našeho snažení totiž ovlivníme z velké části i tím, kým jsme mimo trénink. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by The Dragon’s Lair Gym (@the_dragons_lair)